Nhà Máy Thiên Nhiên Thủy được công nhận đạt các tiêu chuẩn chất lượng trong ngành sản xuất nước uống đóng chai và đóng bình.

- Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 6-1: 2010/ BYT

 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 2200:2018

 

Chứng nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm 

 

HỒ SƠ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

CBCL Nước Tinh Khiết Thiên Nhiên NAWA

CBCL Nước I-ON Khoáng Thiên Nhiên NAWA

CBCL Nước Uống Điện Giải NAWA

CBCL Nước I-ON Kiềm Thiên Nhiên NAWA